พฤศจิกายน 8, 2016

อาสาสมัคร

  • เพซเซอร์ (pacer) หรือ pace maker คือกลุ่มนักวิ่งที่อาสาเป็นนักวิ่งนำเวลาในสนามมาราธอน บทบาทของเพซเซอร์ : หน้าที่หลักของเพซเซอร์จะช่วยให้นักวิ่งสามารถเข้าเส้นชัยได้ตามเวลาที่ต้องการ ซึ่งจะพบมากในการแข่งขันระดับระยะมาราธอนหรือฮาล์ฟมาราธอน ที่จะมีเพซเซอร์ที่หลายๆ เวลาเป้าหมาย ผู้ที่เป็นเพซเซอร์ส่วนมากจะเป็นนักวิ่งที่มีประสบการณ์เพราะต้องสามารถคุมเวลาวิ่งให้ได้อย่างสม่ำเสมอตลอดระยะทางนั้นๆ

    เช่น ถ้านักวิ่งอยากจบมาราธอนใน 4 ชม. คุณต้องวิ่งตามเพซเซอร์กลุ่ม 4:00 หรือหากอยากเข้าเส้นชัยได้ก่อน 5 ชม. คุณก็ต้องทำทุกทางเพื่อหนีเพซเซอร์ 5:00 ชม. ที่ไล่ตามหลังมาให้ได้ เป็นต้น

    ในปีนี้ บุรีรัมย์มาราธอน 2018 มีเพซเซอร์ในระยะฟูลมาราธอนจำนวน 11 ช่วงเวลา 33 คน ดังนี้ 3.30, 3.45, 4.00, 4.15, 4.30, 4.45, 5.00, 5.15, 5.30, 5.45 และ 6.00 และระยะฮาล์ฟมาราธอนมีเพซเซอร์จำนวน 21 คน ใน 7 ระยะเวลาดังนี้ 1.30, 1.45, 2.00, 2.15, 2.30, 2.45 และ 3.00

     

 

↑ Back To Top ↑