• ผู้สมัครอายุ 60 ปีขึ้นไป ลดครึ่งราคา และอายุ 70 ปีขึ้นไป ร่วมแข่งขันได้ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย (เฉพาะคนไทยเท่านั้น)
• ระยะ Fun Run ไม่มีชิปจับเวลา
• ผู้สมัครทุกระยะ จะได้รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ
ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว แต่ไม่รวมค่าธรรมเนียมระบบ 6%

ค่าสมัคร + สิ่งที่จะได้รับ TH

 

สมัครแข่งขัน

↑ Back To Top ↑