• ผู้สมัครสามารถเลือกที่จะรับอุปกรณ์การแข่งขันโดยการส่งไปให้ที่ที่อยู่ที่กำหนดโดย EMS หรือผู้ให้บริการจัดส่งอื่นๆ หรือเลือกที่จะรับที่ Expo ในวันศุกร์ที่ 7 และวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ช้างอารีนา จ.บุรีรัมย์ (GPS 14.966222, 103.094428) เวลา 10:00 – 20:00 น.
• ผู้สมัครจะได้รับอุปกรณ์การแข่งขันภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 ถ้าเลือกที่จะให้ส่งให้
• ผู้สมัครจะได้รับอีเมลข้อมูลสุดท้ายสำหรับการแข่งขัน พร้อมเลขการแข่งขัน และ QR code 1 สัปดาห์ก่อนวันแข่งขัน การรับอุปกรณ์การแข่งขัน ผู้สมัครต้องแสดง QR code หรือแสดงบัตรประจำตัวประชาชน

↑ Back To Top ↑