พฤศจิกายน 7, 2016

รถยนต์

จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ถึงสระบุรีเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2 สระบุรี-นครราชสีมา เบี่ยงซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 24 ก่อนถึงนครราชสีมา (โชคชัย-เดชอุดม) ผ่านอำเภอหนองกี่อำเภอนางรองเลี้ยวซ้ายเข้าสู่เส้นบุรีรัมย์-นางรอง ตามทางหลวงหมายเลข 218

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงระยะทางประมาณ 388 กิโลเมตร

↑ Back To Top ↑