พฤศจิกายน 7, 2016

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

ปราสาทบนยอดภูเขาไฟที่สวยงามที่สุด กับปรากฏการณ์มหัศจรรย์ของแสงตะวันสาดส่องลอด 15 ช่องประตู  สร้างด้วยศิลาแลงและหินทรายสีชมพูอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ศาสนสถานแต่ละส่วนประดับและแกะสลักลวดลายเป็นรูปเทพเจ้าและเรื่องราวทางศาสนาวิจิตรงามตา

↑ Back To Top ↑