พฤศจิกายน 7, 2016

คำถามที่พบบ่อย

คำถามเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป

Q มีบริเวณกางเต๊นท์หรือไม่  เสียค่าใช้จ่าย หรือต้องจองอย่างไร
A มีบริเวณกางเต๊นท์ (อยู่ระหว่างการเตรียมการ)
Q มีจุดฝากของหรือไม่
A มีบริเวณรับฝากของบริเวณจุดสตาร์ท สำหรับนักกีฬาที่คาดว่าจะได้รับรางวัล และนักกีฬาทั่วไป  ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายของรับฝากนี้ไปให้บริเวณเส้นชัย (ห่างกันประมาณ 2 กิโลเมตร)

จุดรับฝากของให้บริการตั้งแต่ 02:30-12:00 น.

คำถามเกี่ยวกับการแข่งขัน

Q มีการให้สิทธิ์นักกีฬาสูงอายุ ในการยกเว้นค่าสมัคร (70 ปีขึ้นไป) และชำระเพียงครึ่งเดียว (60 ปีขึ้นไป)  การสมัครต้องทำอย่างไรบ้าง
A ผู้สูงอายุที่ต้องการใช้สิทธิ์ราคาพิเศษ ยังคงต้องสมัครตามปกติ โดยระบบจะคำนวนสิทธิ์ที่ได้รับ จากวันเดือนปีเกิดที่ลงทะเบียน
Q ใช้หลักฐานใดในการรับเบอร์วิ่ง
A ใช้บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร และหมายเลขวิ่ง สามารถตรวจสอบหมายเลขวิ่ง (Bib No.)  การรับแทนผู้อื่น ต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครเจ้าของหมายเลขวิ่งมาด้วย
Q เปลี่ยนขนาดเสื้อได้หรือไม่
A ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนขนาดเสื้อที่สั่งได้เอง ภายใน 5 วันหลังการสมัคร
Q สามารถขายต่อหรือมอบบัตรวิ่งให้ผู้อื่นมาวิ่งแทนได้หรือไม่
A เมื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว ไม่สามารถขายต่อหรือมอบบัตรวิ่งให้ผู้อื่นมาวิ่งแทนได้
Q สมัครแล้วเปลี่ยนระยะได้หรือไม่
A กรุณาตรวจสอบการกรอกข้อมูลการสมัครก่อนยืนยันการสมัคร เพราะเมื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนระยะวิ่งได้  นักกีฬาที่ได้รับรางวัล จะต้องมีชื่อตรงกับที่ลงทะเบียนสมัครไว้เท่านั้น
Q ทำไมจึงกำหนดเวลามาถึงสนามแข่งล่วงหน้านาน
A เนื่องจากบริเวณพื้นที่ของช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตกว้างมาก จึงจำเป็นต้องให้นักกีฬามาถึงก่อนเวลาพอสมควร
Q การรับรางวัล ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง
A นักกีฬาที่ได้รับรางวัล ต้องแสดงหลักฐานด้วยบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต ที่มีหมายเลขตรงกับที่ลงทะเบียนสมัครไว้ภายใน 15 นาทีหลังเข้าเส้นชัยเท่านั้น
↑ Back To Top ↑