November 7, 2016

FAQ

คำถามเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป

Q มีบริเวณกางเต๊นท์หรือไม่  เสียค่าใช้จ่าย หรือต้องจองอย่างไร
A มีบริเวณกางเต๊นท์ (อยู่ระหว่างการเตรียมการ)
Q มีจุดฝากของหรือไม่
A มีบริเวณรับฝากของบริเวณจุดสตาร์ท สำหรับนักกีฬาที่คาดว่าจะได้รับรางวัล และนักกีฬาทั่วไป  ซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายของรับฝากนี้ไปให้บริเวณเส้นชัย (ห่างกันประมาณ 2 กิโลเมตร)

จุดรับฝากของให้บริการตั้งแต่ 02:30-12:00 น.

 

คำถามเกี่ยวกับการแข่งขัน

Q มีการให้สิทธิ์นักกีฬาสูงอายุ ในการยกเว้นค่าสมัคร (70 ปีขึ้นไป) และชำระเพียงครึ่งเดียว (60 ปีขึ้นไป)  การสมัครต้องทำอย่างไรบ้าง
A ผู้สูงอายุที่ต้องการใช้สิทธิ์ราคาพิเศษ ยังคงต้องสมัครตามปกติ โดยระบบจะคำนวนสิทธิ์ที่ได้รับ จากวันเดือนปีเกิดที่ลงทะเบียน
Q ใช้หลักฐานใดในการรับเบอร์วิ่ง
A ใช้บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร และหมายเลขวิ่ง สามารถตรวจสอบหมายเลขวิ่ง (Bib No.)   การรับแทนผู้อื่น ต้องนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัครเจ้าของหมายเลขวิ่งมาด้วย
Q เปลี่ยนขนาดเสื้อได้หรือไม่
A ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนขนาดเสื้อที่สั่งได้เอง ภายใน 5 วันหลังการสมัคร
Q สามารถขายต่อหรือมอบบัตรวิ่งให้ผู้อื่นมาวิ่งแทนได้หรือไม่
A เมื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้ว ไม่สามารถขายต่อหรือมอบบัตรวิ่งให้ผู้อื่นมาวิ่งแทนได้
Q สมัครแล้วเปลี่ยนระยะได้หรือไม่
A กรุณาตรวจสอบการกรอกข้อมูลการสมัครก่อนยืนยันการสมัคร เพราะเมื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนระยะวิ่งได้  นักกีฬาที่ได้รับรางวัล จะต้องมีชื่อตรงกับที่ลงทะเบียนสมัครไว้เท่านั้น
Q ทำไมจึงกำหนดเวลามาถึงสนามแข่งล่วงหน้านาน
A เนื่องจากบริเวณพื้นที่ของช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอร์กิตกว้างมาก จึงจำเป็นต้องให้นักกีฬามาถึงก่อนเวลาพอสมควร
Q การรับรางวัล ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้าง
A นักกีฬาที่ได้รับรางวัล ต้องแสดงหลักฐานด้วยบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต ที่มีหมายเลขตรงกับที่ลงทะเบียนสมัครไว้ภายใน 15 นาทีหลังเข้าเส้นชัยเท่านั้น

 

คำถามเกี่ยวกับการสมัคร

Q จะทราบได้อย่างไรว่าเป็นนักวิ่งเดิม ต้องระบุหมายเลข Bib ปีก่อนแก่ผู้จัดหรือไม่
A a. นักวิ่งไม่ต้องส่ง Bib ปีก่อนให้ผู้จัด
b. ระบบทราบได้จากการตรวจเลขบัตรประชาชน ว่าตรงกับที่ใช้สมัครครั้งก่อนหรือไม่
c. หากปีก่อนระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชนผิด / หรือไม่ได้ให้ไว้ ระบบก็จะถือว่าเป็นการสมัครครั้งแรก
d. กรณีต่างชาติ ระบบตรวจสอบจากเลขพาสปอร์ต
Q สมัครเป็นทีม เป็นชมรม ได้หรือไม่
A a. หากการสมัครเป็นทีม หมายถึง การสมัครพร้อมๆ กันหลายๆ คน – จะไม่สามารถสมัครเป็นทีมได้สำหรับบุรีรัมย์ 2018
b. การรับสมัคร เป็นแบบ 1:1 คือ ผู้สมัครจะต้องเป็นเจ้าของบัญชีสมัครเอง ไม่สามารถสมัครโดยบัญชีของผู้อื่น หรือสมัครเป็นทีมได้
Q สมัครเป็นทีมอย่างเดิมก็ง่ายดีแล้ว ทำไมต้องเปลี่ยนเป็นแบบ 1:1
A a. เนื่องจากข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด การสมัครหลายคนพร้อมๆ กัน มีโอกาสทำให้ข้อมูลผิดพลาด เช่น จากการใช้ข้อมูลผู้อื่น การเว้นว่างไม่ใส่ข้อมูล หรือการใส่ข้อมูลผิดๆ เช่น ข้อมูล “เวลาที่คาดว่าจะใช้วิ่ง” ที่อยู่ หมายเลขติดต่อ เป็นต้น
b. เนื่องจากผู้จัดให้สิทธินักวิ่งเดิมสมัครก่อน การสมัครพร้อมกันหลายคน ทำให้นักวิ่งตรวจสอบเองได้ยาก ว่าคนไหนไม่เข้าข่ายได้สิทธินักวิ่งเดิม
Q ผู้ที่ไม่ถนัดใช้คอมพิวเตอร์ ไม่มีอีเมล จะสมัครอย่างไร
A a. ขอรบกวนให้เพื่อน หรือลูกหลาน สมัคร/เปิดบัญชีให้ในนักชื่อของนักวิ่ง
b. หากไม่มีอีเมลจริงๆ กรุณาใช้อีเมลของคนใกล้ชิด
c. กรุณาติดต่อ RUNNING CONNECT ที่ https://bit.ly/rc_fb หรือ https://bit.ly/rc_line เพื่อให้คำแนะนำ ทำไปพร้อมๆ กัน
Q ผู้ที่ไม่ถนัดใช้คอมพิวเตอร์ ไม่มีอีเมล จะสมัครอย่างไร
A a. ขอรบกวนให้เพื่อน หรือลูกหลาน สมัคร/เปิดบัญชีให้ในนักชื่อของนักวิ่ง
b. หากไม่มีอีเมลจริงๆ กรุณาใช้อีเมลของคนใกล้ชิด
c. กรุณาติดต่อ RUNNING CONNECT ที่ https://bit.ly/rc_fb หรือ https://bit.ly/rc_line เพื่อให้คำแนะนำ ทำไปพร้อมๆ กัน
Q ปกติผู้อื่นสมัครให้ ไม่เคยเปิดบัญชีสมัครผ่าน RUNNING CONNECT เอง ต้องทำอย่างไร
A a. นักวิ่งจะต้องเป็นสมาชิก/สร้างบัญชี “ของตนเอง”
b. ขั้นตอนการสร้างบัญชีกับ RUNNING CONNECT
i. เข้าเว็บ www.runningconnect.com
ii. กด “สมัครสมาชิก”
iii. กรอกข้อมูล (ใช้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก)
(ผู้ที่ไม่มีอีเมลจริงๆ ใช้ของผู้อื่นได้)
iv. ระบุรหัสผ่าน
v. รอรับอีเมลเพื่อเปิดใช้บัญชี (Activate Account)
แนะนำให้ใช้ Gmail และเปิดเช็คหาเมลในทุก tab
อีเมลองค์กรหรือ Hotmail อาจติดปัญหาโดนบล็อค
Q จำไม่ได้ว่าเคยมีบัญชีกับ RUNNING CONNECT หรือยัง
A a. เข้าเว็บ www.runningconnect.com
b. กด “เข้าสู่ระบบ” + “สมัครเลย”
c. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
d. หากระบบมีแถบ error สีแดงแจ้ง “User already activated” แสดงว่าเคยมีบัญชีแล้ว
e. กด “เข้าสู่ระบบ”
Q จำพาสเวิร์ดไม่ได้ ทำอย่างไรดี
A a. เข้าเว็บ www.runningconnect.com
b. กด “เข้าสู่ระบบ”
c. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
d. กด “ลืมรหัสผ่าน”
e. รอรับอีเมลเพื่อแก้รหัสผ่าน และเข้าสู่บัญชี (กรุณาเช็คหาอีเมลในทุก Tab)
Q จำอีเมลที่ใช้ไม่ได้ ไม่รู้จะรอรับเมลทางไหนดี
A a. กรุณาถ่ายภาพบัตรประจำตัวประชาชน (บังที่อยู่หรือภาพ อย่างใดอย่างหนึ่ง) ส่งมาที่ https://bit.ly/rc_fb หรือ https://bit.ly/rc_line
b. แจ้งอีเมลที่ต้องการเปลี่ยนเป็น
c. RUNNING CONNECT จะเป็นผู้เปลี่ยนอีเมลให้
Q พบว่าข้อมูลสำคัญบางอย่างผิด แต่ไม่สามารถแก้เองได้ ต้องทำอย่างไรดี
A a. กรุณาถ่ายภาพบัตรประจำตัวประชาชน (บังที่อยู่หรือภาพ อย่างใดอย่างหนึ่ง) ส่งมาที่ https://bit.ly/rc_fb หรือ https://bit.ly/rc_line
b. แจ้งข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนเป็น
c. RUNNING CONNECT จะเป็นผู้เปลี่ยนข้อมูลสำคัญให้
Q ปีที่แล้วให้เพื่อนสมัครให้ ไม่ได้สมัครเอง ถือเป็นนักวิ่งเก่าหรือไม่
A ถือเป็นนักวิ่งเก่า

สามารถอ่านเพิ่มเตมได้ ที่นี่

↑ Back To Top ↑