บุรีรัมย์ มาราธอน แบ่งรุ่นการแข่งขันเป็นกลุ่มอายุตามเพศ สำหรับการแข่งขันวิ่งมาราธอน ฮาล์ฟ มาราธอน และมินิ มาราธอน สำหรับการวิ่งฟันรัน

ไม่มีการแข่งขัน และไม่มีจำกัดอายุ

กลุ่มอายุ คำนวณจาก ปี พ.ศ. 2563 ลบด้วยปี พ.ศ.เกิด

กำหนดการแข่งขัน - กลุ่มอายุ

 

↑ Back To Top ↑